Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

Uczmy się języków od najmłodszych lat

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach znajomość obcych języków jest umiejętnością niezwykle cenną. Co jak co, ale dziecko powinno się uczyć wybranego języka od najmłodszych lat. Wówczas szybciej się go nauczy. Co ciekawe w dzisiejszych czasach dużo dzieci decyduje się na naukę języka niemieckiego. Jest to naprawdę bardzo ciekawa opcja. Zaraz przekonamy się dlaczego warto postawić właśnie na naukę języka niemieckiego. Zanim jednak do tego dojdziemy, to powinniśmy zwrócić uwagę jaki podręcznik w szkole jest godny do polecenia właśnie do nauki języka niemieckiego. W zasadzie wiele jest takich podręczników, ale najlepszy jest zdecydowanie podręcznik Welttour 3. Jest to bardzo prosty i przejrzysty podręcznik.

Staniemy się obywatelami Europy oraz świata

Język niemiecki jest językiem, który jest jednym najczęściej używanych w Europie. Język niemiecki jest urzędowym językiem w Szwajcarii, Austrii, Luksemburgu oraz Liechtensteinie. Porozumiemy się także w języku tym na obszarze Włoch północnych. Wszystko co zostało powyżej napisane jest bardzo przekonujące. Nie powinniśmy się zatem ograniczać i wykorzystać język niemiecki w podróży nawet po całym świecie.

W Polsce także wykorzystamy język niemiecki

Okazuje się, że krajem, w którym wielu ludzi się posługuje językiem niemieckim jest na pewno Polska. Jest to szczególnie zauważalne w większych krajach w naszym kraju. A dlaczego język niemiecki w naszym kraju jest tak bardzo popularny? W zasadzie to istnieje wiele powodów. Powodem tym są przede wszystkim Niemcy. Jest to jeden z naszych partnerów najważniejszych jeśli chodzi o gospodarkę oraz o politykę. Zapotrzebowanie na osoby, które się posługują językiem niemieckim jest bardzo duże. Stano to podstawa do realizowania celów współpracy międzynarodowej. Nasze dzieci potrafiące posługiwać się językiem niemieckim na pewno znajdą w przyszłości lepszą pracę.

Lepsza praca – duże lepsze zarobki

Mimo tego, że wielu Polaków wciąż decyduje się na wyjazd do Niemiec w celu zarobkowym, to nasze dzieci wcale nie muszą iść tą samą drogą. Z racji na współpracę zacieśnioną Polski i Niemiec, w naszym kraju bardzo są cenieni pracownicy z bardzo dobrą znajomością niemieckiego języka. Jest to istotne, że nie chodzi tylko o stanowiska najwyższe. Nie dziwi nas już dzisiaj fakt, że znajomość języka znacznie jest wymagana od osób chociażby pracujących w kawiarni jak i także od kierowców dostawczych samochodów. Można zatem śmiało zauważyć, że na rynku pracy rodzimym znajomość języka niemieckiego to duży atut. Znajdziemy dzięki temu świetne oferty pracy.

 


Posted in Podręczniki do nauki języków and tagged , , , by with no comments yet.

Śladami przeszłości 3

Seria „Śladami przeszłości 3″ jest przeznaczona do nauki historii w klasach trzecich gimnazjum. W jej skład wchodzi podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, w którym zarówno uczeń, jak i nauczyciel znajdzie kompendium wiedzy w zakresie przewidzianym do nauki tego przedmiotu. Niniejsza seria ukazuje się nakładem wydawnictwa Nowa Era i porusza tematykę, wskazaną w programie nauczania dla klas trzecich szkół gimnazjalnych. Materiały dydaktyczne zawierają treści dotyczące wieku XVIII i XIX. Autorami podręcznika „Śladami przeszłości 3” są Stanisław Roszak i Anna Błaszkiewicz, natomiast zeszytu ćwiczeń Ewa Fuks i Katarzyna Panimasz.

Treść programowa serii „Śladami przeszłości 3”

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjum i zawiera najważniejsze treści obejmujące między innymi: charakterystykę oświecenia, przyczyny i przebieg Rewolucji Francuskiej, omówienie trzech Konstytucji, będących pierwszymi w Europie i na świecie, rozpad Rzeczypospolitej, przebieg wojen toczonych przez Napoleona Bonaparte, znaczenie Wiosny Ludów, przyczyny oraz skutki rozbiorów Polski, omówienie rewolucji przemysłowej, podbojów kolonialnych, powstanie styczniowe i listopadowe, a także wybuch I Wojny Światowej.

Charakterystyka „Śladami przeszłości 3”

Wszystkie wydarzenia zawarte są w porządku chronologicznym, który służy usystematyzowaniu wiedzy i przekazaniu jej w jasny sposób uczniom. Materiały przygotowane są w atrakcyjnej dla ucznia formie. Podręcznik wyposażony jest w szereg materiałów dodatkowych, które czynią naukę przyjemniejszą i pozwalają pogłębić wiedzę uczniom, których historia interesuje. Podręcznik zawiera mapy, teksty źródłowe oraz ilustracja. Wszystkie te elementy służą lepszemu przygotowaniu do egzaminów oraz zrozumieniu wiedzy historycznej. Szata graficzna jest niewątpliwym atutem tej serii. Pomocne są także obrazy i ikonografiki, jeszcze dokładniej przekazujące zagadnienia historyczne. Podręcznik zbudowany jest schematycznie. Każdy rozdział podzielony jest na określone partie, które służą lepszemu przyswajaniu wiedzy. Takimi elementami są: Tajemnice sprzed wieków czy Warto wiedzieć. Natomiast systematyzacji uzyskanej wiedzy oraz dokładnemu przygotowaniu się do testów służy element taki jak Podsumowanie. Oprócz typowej wiedzy historycznej podręcznik, jak i zeszyt ćwiczeń zawierają materiały związane z historią sztuki, dzięki czemu pozyskana wiedza jest kompleksowa i jeszcze bardziej rozszerza punkt widzenia uczniów. Seria stanowi doskonałą propozycję dla gimnazjalistów, jak i historyków wykładających ten przedmiot.

 

 


Posted in Podręcznik do historii and tagged , , by with no comments yet.

Biologia na czasie 2

Biologia na czasie 2” to podręcznik przeznaczony do nauczania biologii na poziomie rozszerzonym, czyli przygotowującym do zdawania z tego przedmiotu egzaminu maturalnego. Przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Podręcznik powstał dzięki wspólnej pracy Franciszka Duberta, Ryszarda Kozika, Stanisława Krawczyka, Adama Kuli, Marii Marko-Worłowskiej oraz Władysława Zamachowskiego. Wydany został nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowaniu rozmaitych materiałów edukacyjnych na użytek szkolny. Numer dopuszczenia publikacji przez Ministra Edukacji Narodowej: 564/2/2013/2016.

Treść podręcznika

Podręcznik orientuje się na zagadnieniach związanych z metabolizmem oraz anatomią i fizjologią człowieka. Celem jest więc przekazanie uczniowi całej niezbędnej do egzaminu maturalnego wiedzy na temat działania i budowy organizmu ludzkiego. Wiadomości są bardzo ważne także dlatego, że są wstępem do nauki o człowieku, która później może być kontynuowana na lekarskich kierunkach na studiach. Czytelne infografiki i wykresy w książce przedstawiają skomplikowane biologiczne procesy w sposób klarowny i zrozumiały dla ucznia. Treści zawarte w podręczniku koncentrują się także na wpojeniu młodemu człowiekowi ważnych umiejętności praktycznych – analizowania związków przyczynowo-skutkowych oraz przeprowadzania badań i eksperymentów zgodnie z naukową metodologią. Powtórki do sprawdzianów okresowych ułatwia przejrzysta budowa podręcznika, wyróżnienie najważniejszych kwestii pogrubioną czcionką oraz znajdujące się na końcu każdego działu krótkie kompendia z kluczowymi informacjami sformułowane w postaci tabel i schematów. Co bardzo ważne, zawiera również testy sprawdzające, które kształtują bardzo ważne umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego.

Materiały dodatkowe

Do podręcznika dołączony został multimedialny atlas anatomiczny „Tajemnice ciała”, który pomoże uczniom lepiej zrozumieć to, czego uczą się na lekcjach w szkole. Wiedza ujęta w wersji rysunkowej jest łatwo przyswajalna i stymuluje lepiej wyobraźnię. Dodatkowo do podręcznika dołączono kod dostępu do aplikacji E-testy, która umożliwia powtórki okresowe wybranego materiału, co pomaga uczniom lepiej przygotować się zarówno do sprawdzianów, jak i całościowe egzaminu końcowego, jakim jest matura. Aplikacja zawiera zadania, które dają możliwość przećwiczenia w praktyce teoretycznej wiedzy zdobywanej na lekcjach. Jest to też cenny wskaźnik zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela, które kwestie są już opanowane, a na które należy jeszcze zwrócić baczną uwagę.

 


Posted in Nauki ścisłe, Podręczniki szkolne and tagged , , , by with no comments yet.